Achternaam en voorletters *

  Roepnaam *

  Adres *

  Postcode *

  Woonplaats *

  Land *

  Telefoonnummer *

  E-mailadres *

  Studierichting *

  Jaar van aankomst Olof *

  Jaar van vertrek Olof *

  Dispuut / Vriendenclub

  Ongebonden *
  JaNee

  Jaarclub

  Werkgever

  Beroep/functie

  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Vrienden van Olof als onderdeel van de Stichting Vrienden van Olof om jaarlijks van zijn/haar ondergenoemde (giro-) rekening, wegens een donatie aan eerder genoemde stichting, het bedrag af te schrijven van:

  €30,-Anders, namelijk (minimaal €30,-):

  IBAN nummer *

  Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hierboven is vermeld.

  Ondergetekende wordt vooraf op de hoogte gesteld van het moment waarop de afschrijvingen bij benadering zullen plaatsvinden. Bij het afgeven van een machtiging heeft u gedurende 8 weken na afschrijving het recht om geïncasseerde bedragen door uw bank te laten terugboeken.

  Ondergetekende geeft toestemming aan Stichting Vrienden van Olof om persoonsgegevens te verwerken. Als deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn zal Stichting Vrienden van Olof deze niet registreren dan wel verwijderen. U heeft op elk moment het recht om deze toestemming in te trekken. Dit kan per mail bij de Ab Actis, abactis@olof.nl.

  Accepteer