Ook dit verenigingsjaar heeft Stichting Vrienden van Olof weer een aantal sociale, culturele en wetenschappelijke activiteiten van Olof mede mogelijk gemaakt.

Tribune Symposium

Op woensdag 10 april heeft de Tribune weer het jaarlijks terugkerende symposium georganiseerd. De afgelopen jaren zijn voornamelijk verkiezingsgerelateerde thema’s gekozen als hoofdthema van het symposium. Dit jaar stonden de, in onze optiek toch iets ‘stoffigere’, provinciale statenverkiezingen op het programma. Wij hebben daarom besloten van dit principe af te stappen en de Brexit als hoofdthema van het symposium te verkiezen. Mooi meegenomen was het feit dat het thema ook nog bijzonder actueel was op de dag van het symposium zelf. De avond van 10 april was namelijk de Europese Top waar uiteindelijk werd besloten tot uitstel van de Brexit, dus hier kon ook alvast op gereflecteerd worden.

Dit gebeurde aan de hand van een sprekerspanel bestaande uit vier Brexit-experts. Jan-Willem Thoen (Senior Tax Director PwC) en Jan-Willem Velthuijsen (Chief-economist PwC & Professor of Economics aan de RUG) namen de fiscale en economische gevolgen van de Brexit voor het Nederlandse bedrijfsleven onder de loep. Vervolgens ging  historicus en oud-Tweede Kamerlid Arend-Jan Boekestein in op de aanloop naar de Brexit en de politieke en geopolitieke gevolgen van de Brexit. De laatste spreker was Bart Los, hoogleraar International Economics & Business aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij besprak aan de hand van verschillende academisch onderzoeken die hij had gedaan wat de drijfveren waren achter de pro-Brexit stem van de mensen in Groot-Brittannië, wat de economische gevolgen van de Brexit voor verschillende regio’s in Europa zijn en hoe de economische toekomst er voor Groot-Brittannië uit zal zien zonder de EU.

Al met al kunnen we zeker spreken van een geslaagde middag, zowel qua bezoekersaantal als qua inhoud van het symposium!

De Culturele Commissie

De derde editie van de Cultural Three Days is een feit! Mede dankzij Vrienden van Olof was het weer mogelijk om de leden van Olof in contact te brengen met verscheidene culturele activiteiten.
De trouwe deelnemers aan de CTD hebben naast Soldaat van Oranje, dit jaar de Musical Mamma Mia gezien. De hitjes vlogen in het rond en het plot ontrafelde zich. Al met al heeft iedereen een prettige avond gehad waarbij een select groepje nog naar Olivier is gegaan om de musical eens goed door te spreken.

De 2e culturele dag vond plaats in Rotterdam waar de dag begon met een bezoek aan het Boijmans. Vervolgens zijn we naar de Euromast gegaan als toeristisch intermezzo. De dag werd na een gezamenlijke maaltijd afgesloten in De Doelen waar het Rotterdams Philharmonisch Orkest ons heeft verwend met een vioolconcert van Mozart.  Op deze avond werd van te voren uitgelegd waar we op moesten letten bij het luisteren, waardoor het concert met meer aandacht werd bekeken, en meer waardering kreeg.

Op 11 mei vond de laatste dag van deze editie plaats. We hebben een golfclinic gevolgd bij Toxandria. Hier bleek menig lid het golven beter onder de knie te hebben dan gedacht. Na de clinic werd het glas geheven in het clubhuis om op het eind van dit culturele jaar te proosten.

Volgend jaar zal alweer de vierde editie van deze culturele driedaagse plaatsvinden. We blijven streven naar persoonlijke, maar ook culturele ontwikkeling tijdens de studententijd. Dat is wat ons onderscheid.