In het verenigingsjaar 2015-2016 heeft Stichting VvO o.a. een bijdrage geleverd aan de Externe Sociale Promotie Commissie, de Tribune en Sleeptouw festival. Hieronder heeft elke praeses van de commissie een verslag geschreven over de activiteit.

Diner voor de eenzame bejaarden – ESPC 

Laten zien dat Olof niet alleen maar feesten is, maar ook iets voor de maatschappij kan beteken is de opdracht die wij kregen dit jaar. Met behulp van de input van de Senaat is er besloten om een diner te organiseren voor eenzame bejaarden. We begonnen met brainstormen wat leuke activiteiten zijn om ouderen een middag mee bezig te houden, wat best moeilijk is als student. Een aantal classics als kaarten, oudhollandse spelletjes spelen en biljarten hebben de revue gepasseerd. Uiteindelijk is er besloten om de middag en avond in het teken van studenten te laten staan: muziek, drankjes en een studentikoze maaltijd. In samenwerking met zorghuis Padua, van organisatie de Wever, hebben we deze middag kunnen realiseren.

Na de eerste keer flyeren bij de Wever bleek al dat de ouderen erg enthousiast waren, dit bleek ook in het aantal aanmeldingen wat er binnen een week binnen waren. Toen alle voorbereidingen er op zaten was de grote dag dan eindelijk aangebroken. Ook op de dag zelf was het enthousiasme van de ouderen terug te zien, waar de middag eigenlijk pas om 15:00 begon zaten er al groepjes een uur van te voren te wachten om zich aan te melden. Stipt 15:00 trapte dj Peter, vrijwilliger van Padua, af met een welkomstwoordje en hits van onder andere Boudewijn de Groot, Ramses Shaffy en André Hazes. Gedurende de quiz met typisch Tilburgse vragen werd hevig gediscussieerd tussen de aanwezige groepen, en de ‘oehs en aahs’ waren goed te horen toen bleek dat twee deelnemers (die toevallig naast elkaar zaten), alle vragen goed hadden beantwoord. Na een finale vraag kreeg de winnaar een lekkere fles advocaat uitgereikt, die ze toch wel samen met de andere finalist op ging drinken. Toen het tijd werd voor het avondeten werden we gelukkig versterkt door een aantal andere leden van Olof die ook gezellig een praatje kwamen maken met de ouderen onder het genot van een vers gemaakte courgette soep, en de favoriete maaltijd van de ouderen: frietjes. Dat het een geslaagde dag was bleek weer in het applaus wat we kregen. We willen iedereen bedanken die ons geholpen heeft om deze leuke dag te organiseren, het was een erg vermoeiende maar zeker zeer leuke dag! Hopelijk wordt er volgend jaar weer een ouderendiner georganiseerd!

Verkiezingssymposium – Tribune

Voor het eerst in jaren heeft de tribune het jaarlijks terugkerende symposium op de Universiteit van Tilburg een wat vernieuwende indeling gegeven. Waar het symposium de voorgaande edities elke keer een op zichzelf staand thema had voor een min of meer specifieke doelgroep, is er dit jaar voor gekozen om een reeks aan symposia te starten voor een breder en terugkerend thema, voor een minder specifieke doelgroep.
Het terugkerende en overkoepelende thema ‘verkiezingen’  is gekozen met het oog op Tweede Kamerverkiezingen in 2016, Gemeenteraadsverkiezingen in 2017 en Provinciale Statenverkiezingen in 2018. Het symposium gaat daarbij voor herkenbaarheid en consistentie: er wordt verwacht dat over de edities heen het terugkerende thema bekender wordt wat zich vertaalt in een grotere belangstelling voor het symposium.
Aangezien er dit jaar geen verkiezingen zijn, is gekozen voor een eerste thema dat ingaat op het verkiezingsproces zelf. Dit thema, ‘Belofte Maakt Schuld’, probeerde een bezoeker van het symposium inzicht te geven in het hoe-en-waarom van verkiezingsbeloftes en de politiek-maatschappelijke gevolgen daarvan.
Op het symposium werd het thema verkiezingsbeloftes beschouwd door een politiek journalist (Thijs Niemantsverdriet, NRC)  en een promovendus (Mariken van der Velden, VU). Zij probeerde aan de hand van bijvoorbeeld videomateriaal duidelijk te maken waarom verkiezingsbeloftes in een poldercultuur als de Nederlandse politiek onvermijdelijk is. Zo wordt langzaam duidelijk dat, alhoewel de steeds meer veramerikaniseerde media anders proberen te doen geloven, Nederland er wel degelijk een wat eigenaardig politiek landschap op na houdt.
Het publiek kreeg, naast het ‘wetenschappelijke’ gedeelte dat bij een symposium hoort, wat politici in de praktijk in actie te zien, aangemoedigd door de dagvoorzitter van het symposium. Doel was om ook hen te laten beschouwen op het verschijnsel verkiezingsbeloftes en zo de bezoeker een zo breed mogelijk spectrum te bieden.
Want dat is uiteindelijk het doel wat een symposium voor ogen heeft: verdiepende informatie verschaffen en de bezoeker aan het denken zetten. Het is een noodzakelijk aspect in het hoger onderwijs en daarna: een activiteit die VVO ondersteunt om zodoende ook aan dat aspect van het studentenleven bij te dragen.

Digitaal Monument

Tilburg University heeft afgelopen periode druk gewerkt aan het project om de overleden studenten uit de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Het digitale monument wat in mei dit jaar het levenslicht zal zien, zal ook fungeren als platform waar mensen hun verhaal kunnen delen. Studenten van nu, maar ook mensen uit de regio. Dit platform is bedoeld om de discussie op gang te brengen over de betekenis van vrijheid. Bijvoorbeeld door mensen keuzes en dillema’s voor de leggen. Echter was dit project nooit tot stand gekomen zonder crowdfunding. Hierin heeft VVO een grote bijdrage geleverd om hiermee ook een groot deel van de geschiedenis van het T.S.C. Sint Olof te herdenken.