In het verenigingsjaar 2014-2015 gaat Stichting VVO o.a. een bijdrage leveren aan:

  • De Praeses van elke commissie zal een uitleg en verslag schrijven over de georganiseerde activiteit waarvoor de subsidieaanvraag momenteel in behandeling is.