In het verenigingsjaar 2013-2014 heeft Stichting VVO o.a. een bijdrage geleverd aan:

  • Een Tweede Kamerledendebat op de Kroeg;
  • Een museumbezoek aan Museum de Pont;
  • Een Symposium van de Tribune;
  • Tilburg Heeft Talent: een cultureel maatschappelijk evenement gehouden in de Spoorzone van Tilburg en mede georganiseerd door het T.S.C. St. Olof;
  • Enkele bijdragen aan commissies met als doel het stimuleren van de culturele en maatschappelijke ontplooiing van de leden.