Stichting Vrienden van Olof (VVO) is in 1977 opgericht. Bij het moment van oprichting stelde de Stichting zichzelf een aantal doelen:

  • De contacten van donateurs van de Stichting(de Vrienden) en andere oud-leden van het T.S.C. St. Olof en met de huidige leden te bevorderen;
  • Het organiseren en financieren van sociale, culturele en wetenschappelijke activiteiten voor leden, oud-leden en de Tilburgse bevolking; en
  • Een eventuele financiële bijdrage leveren aan het continuïteitsstreven van het T.S.C. St. Olof.

De afgelopen jaren heeft de Stichting enkele veranderingen ondergaan. Zo zijn de doelstellingen nagenoeg hetzelfde gebleven, maar zijn deze wel aangepast aan de huidige tijd. Het veranderende studieklimaat heeft immers een andere blik nodig. Leden houden steeds minder tijd over voor hun
algemene ontwikkeling naast de studie.

Door – waar nodig – bij te dragen, te sturen en mee te denken, wil VVO graag een bijdrage leveren aan de cultureel-maatschappelijke evenementen die het imago en de positie van Olof versterken. VVO hoopt op deze manier de leden, naast hun studie, extra bagage mee te geven voor hun toekomstige (maatschappelijke) carrière. Op deze manier kunnen de leden terugdenken aan een fantastische studententijd waarin Olof nadrukkelijk een positieve invloed heeft gehad op de persoonlijke ontwikkeling van het individu.

Daarnaast is VVO verantwoordelijk voor de administratie van het oud-ledenbestand, de organisatie van de VVO borrels (in de steden waar veel oud-leden wonen) en de organisatie van een activiteit voor oud-leden tijdens het Oloflustrum.

Interesse gekregen in het donateurschap van Stichting Vrienden van Olof?
Klik dan hier