Stimuleren maatschappelijke- en culturele ontwikkeling

VvO vindt het belangrijk dat de maatschappelijke en culturele ontplooiing van de Olof-leden worden gestimuleerd.Gelet op de toenemende studiedruk en de verenigingsactiviteiten, is er bij de student niet altijd genoeg tijd of geld over om hier serieus bij stil te staan. Vandaar dat VvO passende initiatieven aanmoedigt met financiële bijdragen.

In samenwerking met de Senaat zijn wij momenteel aan het onderzoeken hoe wij de rol van VvO hierin kunnen vergroten en een actievere bijdrage kunnen leveren aan het bevorderen van de culturele  en maatschappelijke ontwikkeling van de student.