Senaat verenigingsjaar 2018-2019

De Senaat voor het aankomende verenigingsjaar is bekend gemaakt.

Praeses Senatus: Daan Clercx
Vice-Praeses / Assessor Primus: Timoo Lemmens
Ab Actis / Assessor Secundus: Rianne Simons
Quaestor Primus: Teun Luining
Quaestor Secundus: Karlijn Martens
Quaestor Sociëteit Assessor Tertius: Yannick van Dijk

Wij wensen de nieuwe groep namens de Stichting Vrienden van Olof alvast heel veel succes toe.