Senaat verenigingsjaar 2017-2018

De Senaat voor het aankomende verenigingsjaar is bekend gemaakt.

Praeses Senatus: Jasper Stiphout
Vice-Praeses / Assessor Primus: René Wijnen
Ab Actis / Assessor Secundus: Lieneke Schakenraad
Quaestor Primus: Ron Keetels
Quaestor Secundus: Stephanie Reijneveld
Quaestor Sociëteit Assessor Tertius: Joery van den Berk

Wij wensen de nieuwe groep namens de Stichting Vrienden van Olof alvast heel veel succes toe.