Afgelopen verenigingsjaar heeft Vrienden van Olof een financiële bijdrage geleverd aan het project van Tilburg Cobbenhagen Center: Vrijheid doorgeven.